COMPROMESOS AMB LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA

La primera responsabilitat de l’empresa Establiments Andreu  és garantir la seguretat de tots els seus productes perquè arribin als seus clients en perfectes condicions d’innocuïtat, conservant intactes els seus valors organolèptics i nutricionals, i donar així resposta als més alts estàndards de qualitat i confiança  que avalen  la nostra marca.

La innocuïtat dels aliments és el resultat de diversos factors entre els quals s'inclou l'aplicació de programes d'autocontrol i altres sistemes de prevenció contemplats al Codex Alimentarius, creat el 1963 per la FAO i la OMS per desenvolupar i unificar els reglaments que regulen el comerç alimentari internacional, la influència del qual s'estén a tots els continents i la seva contribució a la salut dels consumidors és incalculable.

Establiments Andreu disposa del Registre General Sanitari,  que d’acord amb els criteris establerts per la Agència de Salut Pública, regula cadascuna de les activitats de manipulació, producció i distribució dels nostres productes. Estem compromesos amb l’ estricte compliment de  totes les normatives nacionals i internacionals vigents a l’actualitat en matèria d’higiene, seguretat alimentària i nutrició.

 

Tots els nostres centres tenen implantats procediments de qualitat basats en el Sistema d’Anàlisis de Perills i Punts de Control Crític (HACCP) verificats periòdicament per auditories  externes realitzades per empreses especialitzades, que ens proporcionen un impuls indispensable d’implicació per la millora continuada i que resulten fonamentals per a garantir la seguretat alimentària i la qualitat dels nostres productes.

També disposem d’una Sala Blanca  on manipulem els productes, els filetegem i envasem al buit en les òptimes condicions per què la contaminació sigui quasi inexistent.